Wordt vandaag nog abonnee en kies jouw cadeau!

Osteopaten en chiropractoren moeten praktijken onverwacht weer sluiten

Gepubliceerd op 6 mei 2020 om 14:18

Osteopaten en chiropractoren mogen sinds vorige week, geheel onverwacht en zónder overleg, geen patiënten meer behandelen. Voorheen was dit sinds half april, onder specifieke voorwaarden, weer mogelijk.

Als gevolg van een beleidswijziging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moeten duizenden patiënten met chronische en acute klachten het nu stellen zonder noodhulp. Zelfs zonder enig uitzicht op wanneer dit wel mogelijk is. Vergelijkende medische beroepsgroepen, zoals fysiotherapeuten, mogen juist wel weer patiënten zorg verlenen. De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) verwijten VWS willekeur en hebben in een brief aan het ministerie gepleit voor onmiddellijke herziening van de maatregelen.

Bij het nemen van dit besluit heeft vanuit VWS geen enkel overleg met NVO of NCA plaatsgevonden. Ook werd er vanuit het ministerie in eerste instantie geen enkele toelichting gegeven. Gevolg van deze beslissing is, dat nu sinds eind april reeds opgestarte behandelingen bij chiropractoren en osteopaten weer gestaakt dienen te worden. Patiënten met specifieke, acute klachten en patiënten met chronische klachten voor wie regelmatige behandeling noodzakelijk is, zijn hiervan onmiddellijk de dupe. Onder hen ook patiënten die in cruciale beroepen werken. Niet behandelen, betekent in vele gevallen dat zij maatschappelijk onvoldoende of in zijn geheel niet meer kunnen functioneren.

Onaangenaam verrast

Sinds half april mochten osteopaten en chiropractoren onder dezelfde voorwaarden als paramedici, zoals fysiotherapeuten, werkzaamheden verrichten. Op voorwaarden dat de patiënt hiervoor een medische indicatie heeft, de zorg niet op afstand kan worden gegeven of niet kan worden uitgesteld én de behandelaar alle adviezen van het RIVM over persoonlijke beschermingsmiddelen kan naleven. NVO en NCA waren daarom zeer onaangenaam verrast, toen op 25 april jl. deze tekst van de website van VWS was verwijderd. Pas na mailcontact bleek dat osteopaten en chiropractoren niet exact vielen onder de definitie van paramedici en dat daarom per direct een volledig verbod gold voor behandelingen.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.