Friezen slaan handen ineen voor een schoon Friesland

Gepubliceerd op 18 oktober 2019 om 13:22

Er wordt de komende maanden nauw samengewerkt met ondernemers, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en vrijwilligers om Friesland 100% zwerfafvalvrij te krijgen.

Ook kunnen alle samenwerkende partijen hun eigen stukje schoongebied vastleggen en schoonhouden. Met als doel dat Friesland volledig schoon blijft.

Foto: Bram Oostijk

Friezen slaan handen ineen

Tijdens de kick-off kwamen alle partijen bijeen om op ludieke wijze de zwerfafvalaanpak te lanceren, gelijktijdig met de derde editie van Skjin Wetter (Fries voor Schoon Water). Skjin Wetter is een jaarlijks opruimfestijn van het oppervlaktewater in Friesland, gericht op bewustwording voor de aanpak van zwerfafval in het water. Zo gaf Juttergeluk een workshop over wat er allemaal van zwerfafval gemaakt kan worden en organiseerde Piet Paulusma een wedstrijd voor kinderen ‘Maak een opvallend zwerfafval-weerbericht’. Deelnemende partijen gingen samen in gesprek over interessante stellingen over zwerfafval.

Samen voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland

De Friese gemeenten slaan de handen ineen voor een gezamenlijk doel: een zwerfafvalvrij Friesland. Deze ambitieuze aanpak is ontwikkeld door NederlandSchoon en wordt in samenwerking met Circulair Friesland, Friese gemeenten, Omrin en de Friese Milieu Federatie in gezamenlijkheid uitgerold. Er zal nauw worden samengewerkt met ondernemers uit de regio, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en vrijwilligers. Iedereen doet mee. Want alleen door samen te werken, kunnen we het verschil maken voor een echt schoon Friesland.

Voor meer informatie zie www.supportervanschoon.nl


«   »