Energie en voedsel in de postfossiele toekomst

Gepubliceerd op 24 september 2018 om 14:43

Een pittig symposium op 2 oktober voor professionals, beleidsmakers en andere betrokkenen die zich inzetten voor een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

Bioloog Hans Meek, secretaris van de WVN, schreef het boek Ecologica over de ecologische situatie van de mens en de zorgelijke voetafdrukgetallen. Hij concludeert dat een enorme transitie nodig is op het gebied van energie en landbouw om de negatieve impact van de mens op de biosfeer te verminderen en betwijfelt of dat mogelijk is voor 7,6 miljard mensen op aarde en ruim 17 miljoen mensen in Nederland.

Klimaathoogleraar Pier Vellinga, voorzitter Urgenda, houdt ons voor dat overschakelen op duurzame energie een oplossing biedt voor heel veel duurzaamheidsproblemen, ook in de landbouw. Hij rekent ons voor hoe wind en zonenergie met bijvoorbeeld waterstof als buffer, binnen afzienbare tijd in voldoende mate beschikbaar kunnen zijn voor de Nederlandse energiebehoefte en wellicht ook mondiaal.

Onder leiding van Rachel Heijne, directeur VVM, het netwerk van milieuprofessionals, zullen zowel optimistische als bezorgde deskundigen commentaar leveren en met de aanwezigen in debat gaan. Doel is om goed zicht te krijgen op wat feit en fictie is, wat nodig en mogelijk is, wat de beste strategie is en of optimisme of bezorgdheid op z’n plaats is.

Het programma van die dag:

 

14.00 uur

 • Welkom door Jan Juffermans, voorzitter WVN
 • Inleiding op het thema door Rachel Heijne, dagvoorzitter

14.10 uur           

 • Hans Meek over Ecologica
 • Gelegenheid voor publieksvragen
 • Natascha Kooiman, Smaeckmakers, reageert en vult aan over eiwittransitie

14.40 uur           

 • Pier Vellinga over duurzame energie, mogelijkheden en prognose.
 • Gelegenheid voor publieksvragen
 • Ron Wit, Eneco, reageert en vult aan over energieproductie

15.10 uur           

 • Panel- en publieksdiscussie

16.25 uur           

 • Afronding door Jan Juffermans

16.30 uur           

 • Napraten en netwerken met een hapje en een drankje

 

Het symposium vindt plaats op dinsdag 2 oktober 2018 van 14.00 – 16.30 uur. Het adres: One Planet Foundation, Stationsplein 16, Amersfoort, tegenover het NS station. Gratis toegang – aanmelding is wel nodig via hans.meek@kpnmail.nl


«   »