Vandaag is het Internationale vrouwendag!

Gepubliceerd op 8 maart 2018 om 09:36

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt een dergelijke verklaring niet altijd voldoende te zijn.


‘Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig’ - 
#wijzijngelijkwaardig

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen draagt bij aan een vreedzame en duurzame wereld. Toch zijn vrouwen en meisjes vaak nog achtergesteld ten opzichte van jongens en mannen. Gelijkwaardigheid wordt in de Sustainable Development Goals omschreven in het vijfde doel. Hierin staat beschreven dat vrouwen en mannen gelijke rechten moeten hebben op het gebied van onderwijs, gezondheid en werk. Tevens streeft dit doel naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in politieke en economische besluitvorming.

Gelijke rechten

In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven. Landen moeten specifiek beleid maken en wetten aannemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Ook moet er een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes.

Aanhaken bij het thema betekent bundelen van de krachten, acties versnellen en doelgericht samenwerken om onbegrensde mogelijkheden ontketenen! Aansluiten bij het thema is uiteraard geheel vrijwillig en verplicht je tot niets.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, en het is heel belangrijk dat niemand wordt achtergelaten in het werken aan de doelen. (bron: www.sdgnederland.nl)

Tips:

  • Gebruik #wijzijngelijkwaardig op al je sociale media
  • Vraag mannen mee te denken binnen dit thema en draag op die manier bij aan gelijkwaardigheid
  • Ga in gesprek met organisaties die een Internationale Vrouwendag organiseren of deel je inspiratie op de facebookpagina

Zie de website over de Internationale Vrouwendag voor meer informatie.

 

 


«   »