Caribische landen verenigen zich om de stervende aardbodem te redden

Gepubliceerd op 21 maart 2022 om 09:30

Vanaf 21 maart vinden in Europa belangrijke ontmoetingen en gesprekken plaats met politiek leiders, influencers en burgers om beleidsveranderingen te versnellen die de wereldwijde bodemdegradatie een halt toeroepen. Initiator is Conscious Planet - Red de Bodem: een wereldwijde beweging die een bewuste aanpak voorstaat om onze bodem en planeet te redden. Het is met name een beweging van en voor burgers.  

Eerder deze maand tekenden regeringsleiders, ministers van Volksgezondheid, Landbouw en Milieu van vier Caribische naties en president Dr. Irfaan Ali Van Guyana het Red de Bodem memorandum van overeenstemming om de gezondheid van de bodem te herstellen. De focus van Conscious Planet ligt de komende tijd op Europa. Na een bezoek aan Engeland, staat op 22 maart Nederland op de agenda.

Oplossingen voor bodemherstel

Initiatiefnemer van ConsCious Planet / Red de Bodem, Sadhguru Jaggi Vasudev, presenteerde het Soil Revitalization - Global Policy Draft & Solutions Handboek, aan de Caribische leiders. Dit handboek is tot stand gekomen in overleg met de beste wetenschappers ter wereld en biedt oplossingen voor bodemherstel, waarbij rekening is gehouden met de breedtegraad, het klimaat, de economische omstandigheden en de traditionele landbouwpraktijken van elke regio.

Sterven van de bodem

De noodzaak om wereldwijd te focussen op het gezond maken van de bodem is groot. Het VN-Verdrag ter Voorkoming van Woestijnvorming (UNCCD) voorspelt dat het sterven van de bodem realiteit wordt als het bodemverval in het huidige tempo doorgaat. Bovendien schat de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) dat het leven in de bovenste bodemlaag wereldwijd en binnen 60 jaar uitgestorven kan zijn. Tegen 2045 passeert de bevolking 9,3 miljard en dreigt er een daling in voedselproductie van 40%. Het sterven van de bodem kan wereldwijd tot een catastrofale crisissen leiden, zoals voedsel- en watertekorten, droogtes en hongersnood, ongunstige klimaatverandering, massale volksverhuizingen, oorlogen en het uitsterven van soorten in een nooit eerder gezien tempo.

Motorreis door 26 landen

Vanaf 21 maart maakt Sadhguru namens Conscious Planet een motorreis van 30.000 kilometer door Europa en Azië door 26 landen. Onderweg zijn evenementen, ontmoetingen met staatshoofden, wereldleiders, influencers en media om het redden van de bodem bovenaan de agenda te krijgen. Dit alles wordt ondersteund door een online golf van muziek en een grootscheepse (social)mediacampagne die wordt uitgerold in 192 landen en wereldwijd wordt georganiseerd door zo’n 11 miljoen vrijwilligers. Het doel van deze reis is om de steun van 3,5 miljard mensen te verwerven (60% van de kiesgerechtigden). Zodat er via democratische weg beleidsaanpassingen tot stand komen die de bodem nieuw leven inblazen.

Red de Bodem organiseert een publiek evenement met Sadhguru in de RAI Amsterdam op 22 maart 2022, helaas is dit evenement al uitverkocht. Zie voor meer informatie over Red de Bodem de website