Wat is de toekomst van de koe in Nederland?

Gepubliceerd op 26 november 2021 om 11:30

De komende jaren reist kunstproject Ahimsa, een reusachtig metalen sculptuur van een rustende koe, door het land. Met Ahimsa brengt beeldend kunstenaar Jantien Mook een ode aan de koe.

In de podcastserie Koe-Dialogen, geïnspireerd op Ahimsa, spreekt Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter, met boeren, wetenschappers en beleidsmakers over het wezen van de koe en de rol van de koe in een toekomstbestendig landbouwsysteem. Die transitie zal volgens boer Bram Borst pas plaatsvinden als boeren weer vanuit het hart keuzes durven maken.

Podcast Koe-Dialogen aflevering 1: Boeren vanuit het hart

De eerste aflevering is een intrigerend gesprek tussen drie mensen die vanuit een totaal verschillende achtergrond de liefde voor de koe gemeenschappelijk hebben. Zij zien de koe als rustgevend en vredig dier en als icoon in het Hollandse landschap.

Naast beeldend kunstenaar Jantien Mook zelf komt in de eerste aflevering boerenzoon en landbouweconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek Cor Pierik aan het woord. Hij vertelt over zijn jeugdliefde ‘Marianne 6’, een slimme koe van wie hij maar geen afscheid kon nemen. Cor gaat in op de enorme schaalvergroting van de melkveehouderij, van 200.000 boeren met gemiddeld 6 koeien in 1950 naar 15.000 melkveehouders met gemiddeld meer dan 100 koeien nu.

Extensieve boer Bram Borst van de biodynamische boerderij de Buitenplaats in de kop van Noord-Holland leerde praten met zijn koeien toen hij worstelde met het naar de slacht brengen van de dieren. Zijn koeien vertelden hem dat zij het “niet okay vinden dat ze uiteindelijk worden geslacht, maar het wel accepteren.” Bram ziet geen toekomst voor de intensieve veehouderij in ons land: “Dat is volstrekt onmogelijk.”

In de volgende Koe-Dialoog gaat Bert van Ruitenbeek in gesprek over de koe in relatie tot de bodem. Hij spreekt met Imke de Boer, hoogleraar Dier en Duurzame Voedselsystemen van de Wageningen Universiteit, Annette Harberink, boerin op biodynamische boerderij Keizersrande bij Deventer en mede-initiator van Caring Farmers en Ruud Hendriks, docent bodemkunde aan Aeres Warmonderhof en practor kringlooplandbouw voor het agrarisch onderwijs.

De podcasts zijn te beluisteren via SoundCloud en Spotify.

 

 

Het kunstwerk Ahimsa (de rustende koe) van Jantien Mook reist momenteel langs steden, parken en boerderijen in Nederland. Je kunt Ahimsa volgen via de website van Jantien Mook (Ode to the Wilderness).