Gezonde grond als cadeau voor de volgende generatie

Gepubliceerd op 3 december 2021 om 12:03

Als fris tegengeluid op het kopen van spullen met een korte levensduur, dat door de feestdagen wordt aangewakkerd, roept Aardpeer op om een cadeau te geven dat lang meegaat, namelijk gezonde grond voor de volgende generaties.

Fotografie: Rosa Vendel

Met de opbrengst van het symbolische cadeau, te bestellen op aardpeer.nl, wordt landbouwgrond veiliggesteld voor natuurvriendelijke boeren en voedselinitiatieven, die zonder gebruik van pesticiden en kunstmest, goed voor de aarde zorgen. Deze manier van boeren is hard nodig, want in de gangbare landbouw staat de bodemkwaliteit onder druk. “Veel boerengrond heeft te lijden onder intensief landgebruik en zware landbouwmachines die de bodem verdichten. Door veelvuldig gebruik van kunstmest, pesticiden en antibiotica neemt ook de bodembiodiversiteit af. Daarmee komt ook de bovengrondse biodiversiteit, de insecten stand en vogels bijvoorbeeld, in het geding” aldus bodemdeskundige Danielle de Nie, een van de initiatiefnemers van ‘stukkie grond’.

Geef ‘n stukkie grond. Gezonde grond!

De ontvanger van het ‘stukkie grond’ krijgt per post een certificaat met het stukkie vrijgekochte grond, een Aardpeer broodzak van biologisch katoen en een kaartje met een persoonlijk bericht van de gever.

De ‘stukkies gezonde grond’ zijn vanaf € 35,- te verkrijgen op aardpeer.nl. Er zijn drie smaken: bodem booster (5 m2 t.w.v. € 35,-), oogappeltje (15 m2 t.w.v. € 105,-) en toffe peer (100 m2 t.w.v. € 700,-). De prijs van de producten staat gelijk aan het aantal vierkante meters gezonde landbouwgrond dat nodig is voor graan voor een brood, een appelboom of een fruitmand.

De volledige opbrengst van de ‘stukkies grond’-actie gaat naar het aankopen van landbouwgrond. Op die grond gaan natuurvriendelijke boeren en voedselinitiatieven aan de slag om de bodem te herstellen. Stichting Grondbeheer, die de grond in beheer geeft, zal de vrijgekochte ‘stukkies grond’ nooit meer te verkopen. Daarmee wordt een gezonde voedselketen voor de komende generaties verzekerd en draagt de gever van het ‘stukkie grond’ direct bij aan een blijvende verbetering van de aarde.

Beweging Aardpeer is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Wij.land, Stichting Herenboeren NL en Triodos Regenerative Money Centre, en verbindt boeren en burgers en brengt bodem en biodiversiteit in balans. Kijk voor meer informatie op aardpeer.nl.