Loket Duurzaam Eten

Gepubliceerd op 29 juni 2022 om 12:32

Op de website loketduurzaameten.nl presenteert het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de interventiedatabase Duurzaam voedsel. Hierin staan interventies bij elkaar die professionals helpen om iedereen mee te nemen naar een gezonder en duurzamer eetpatroon. Ook kun je als professional zelf interventies indienen.

Interventies kunnen gericht zijn op specifieke doelgroepen zoals werknemers, werkgevers, ondernemers, beleidsmakers, koks, patiënten, (jong)volwassenen, kinderen/jongeren, ouderen of scholieren/studenten. Maar ook op het algemeen publiek of gericht op specifieke sectoren of locaties. Denk aan scholen, wijken, thuis, horeca/recreatie, supermarkten, verpleeghuizen, ziekenhuizen of andere (zorg)instellingen.

Het doel van de interventiedatabase is om samen toe te werken naar een eetpatroon dat het milieu minder belast. Om de database zo compleet en relevant mogelijk te maken, is de betrokkenheid van interventie-eigenaren heel belangrijk.

Centrale plek

De interventiedatabase is een initiatief van het RIVM en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt dé centrale plek voor alle interventies gericht op duurzaam voedsel. Deze database geeft invulling aan het Klimaatakkoord: ‘alle interventies worden gedocumenteerd en centraal toegankelijk gemaakt in een database.’

Wil je meer weten over deze interventies, kijk dan op de website.