Miljoenen kippen met verwondingen en botbreuken

Gepubliceerd op 13 juni 2022 om 12:14

Ontwrichte of gebroken vleugels, kneuzingen en bloedingen. Kippen en kuikens worden snel en goedkoop gevangen wanneer ze naar de slacht gaan. Door de ‘efficiënte’ vangmethode lopen jaarlijks miljoenen dieren verwondingen en breuken op. Dierenartsenvereniging Caring Vets noemt de huidige vangmethode onacceptabel en dient een klacht in tegen de overheid omdat deze nalaat een beschikbaar alternatief – de rechtop vangmethode - verplicht te stellen.

In Nederland worden jaarlijks 600 miljoen slachtkuikens en legkippen geslacht. De meeste dieren worden voor de slacht gevangen met de Ondersteboven vangmethode. Deze methode, waarbij dieren bij bosjes aan één poot worden vastgehouden, leidt tot pijn en stress. Bij zo’n 25 miljoen dieren per jaar is er daarnaast sprake van ‘vangletsel’: bloedingen, botbreuken, heupontwrichtingen.

Onnodig lijden is overtreding

Het lijden van slachtpluimvee door stress en door vangletsel is onnodig. Het is grotendeels te voorkomen door de veel diervriendelijker Rechtop vangmethode toe te passen. Het berokkenen van onnodig lijden is verboden op basis van de vervoerswetgeving en de Wet dieren.

Klacht tegen ministerie LNV

Arabella Burgers, dierenarts en voorzitter Caring Vets: "Deze dieronvriendelijke vangmethode heeft geen enkel voordeel, behalve iets lagere kosten. Met alles wat we vandaag weten over de pijnperceptie van dieren, is het misdadig dat de overheid deze wijze van vangen nog steeds toestaat. Economisch belang kan onmogelijk worden gezien als redelijk doel, als je dit afweegt tegen de belangen van de dieren. We hebben het over miljoenen dieren per jaar die verwondingen en botbreuken oplopen met als gevolg pijn en stress. Onacceptabel omdat het al jaren anders kan."

Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals heeft de Rechtop Vangmethode in Nederland geïntroduceerd en traint vangploegen in de methode.

Stel de rechtop methode verplicht

Boerenorganisatie Caring Farmers: “Rechtop vangen is beter en niet veel duurder. We zijn dit daarom verplicht aan de kippen. In de biodynamische en biologische sector wordt dit al de norm. We vragen de overheid én supermarkt om de rechtop methode verplicht te stellen en helpen ondertussen onze eigen boeren op dit vlak. Voor de consument geven wij nog graag deze boodschap mee: voor eieren van Demeter, Kipster, Rondeel en alle eieren van Ekoplaza en Geluksvogel worden de kippen al rechtop gevangen.”

Caring Vets publiceert het statement ‘Stop onacceptabele vangmethoden van pluimvee’ en dient een officiële klacht in tegen het ministerie van LNV om handhaving af te dwingen.