Earth Overshoot Day 2021 valt op 29 juli

Gepubliceerd op 29 juli 2021 om 21:28

Deze dag vindt dit jaar helaas weer veel te vroeg plaats, waardoor de uitputting van de planeet versneld wordt. Vanaf 1 januari tot vandaag heeft de mensheid al net zoveel van de natuur gebruikt als de planeet dit hele jaar kan regenereren. Onze economie is op de grondstoffen van onze planeet gebaseerd, dus alle landen zijn in gevaar, maar vooral de landen die ecologisch zo overbelast zijn als Nederland.

Overschrijding is de onderliggende oorzaak van de meeste milieuproblemen, van biodiversiteitsverlies tot ontbossing, water- en luchtvervuiling, ineenstorting van de visserij. Bovendien leidt de ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer tot opwarming van het klimaat, met steeds wildere weerpatronen tot gevolg.

De almaar groeiende menselijke consumptie, die de biosfeer zwaar belast, is wellicht het op één na grootste risico waarvoor de mensheid zich in de 21e eeuw geplaatst ziet. Dit risico wordt slechts overtroffen door één ander: dat niet snel genoeg en voldoende adequaat wordt gereageerd. Tragisch genoeg stellen de meeste steden, bedrijven en landen – waaronder Nederland – zich bloot aan dit risico.

Volgens de National Footprint and Biocapacity Accounts, gebaseerd op de laatste VN statistieken, die ook Earth Overshoot Day bepalen, gebruiken de inwoners van Nederland 6,2 keer meer van de natuur dan de Nederlandse ecosystemen kunnen regenereren. Het is alsof de Nederlanders 6,2 Nederlanden gebruiken. 70% van dat gebruik zijn de koolstofemissies door het gebruik van fossiele brandstoffen. Bovendien is de Nederlandse netto-invoer van voedsel aanzienlijk: de Nederlandse voedselconsumptie overtreft het regeneratievermogen van de Nederlandse landbouwgebieden en het zeeareaal met meer dan 90%. Dit betekent dat Nederland nu slechts ongeveer de helft van de hoeveelheid voedsel die haar inwoners consumeren, zelf kan verbouwen.

Wil je meer weten over deze Earth Overshoot Day, kijk dan eens op www.overshootday.org of kijk hier