Help kwetsbare buren en familieleden bij het ventileren van de woning

Gepubliceerd op 27 juli 2022 om 13:39

Nederland is onvoldoende voorbereid op hitte. Vooral de half miljoen thuiswonende eenzame 75-plussers lopen risico. Zij hebben vaak een kwetsbaardere gezondheid en missen sociale contacten die in de gaten houden of het wel goed met ze gaat.

Foto: Melanie Miltenburg/Klimaatverbond Nederland

Onder de honderden doden die in de zomers van 2019 en 2020 als direct gevolg van de hitte vielen, bevonden zich dan ook juist slachtoffers in deze groep. Vertrouwde hulp van buren, leden uit de eigen gemeenschap of familie om te helpen bij het ventileren van de woning is nu van groot belang, stelt Klimaatverbond Nederland.

Projectleider Hitteadaptatie Madeleen Helmer: “Als het heet wordt, wemelt het in de media van de goede tips over wat je zelf kunt doen om hittestress te voorkomen. Dat is nuttig maar niet iedereen kent deze tips of kan die zelfstandig opvolgen. Het is dus belangrijk dat we elkaar daarbij helpen om door de hitteperiode heen te komen.”

Ventileren op het juiste moment

Een belangrijk advies is om de woning te ventileren als het buiten koeler is dan binnen. Dat is meestal op de late avond en in de vroege ochtend. Alleenwonende ouderen zullen dat vaak niet doen uit angst voor insluipers. Dan helpt het als een vertrouwd iemand langskomt om de voordeur en ramen tegen elkaar open te zetten en een tijdje blijft om ze daarna weer dicht te doen. In de tussentijd kun je dan meteen bespreken of het lukt om voldoende te drinken, of op andere manieren voor voldoende afkoeling te zorgen. En gezellig samen een waterijsje eten.

Hitterisico’s zijn veel te lang onderbelicht geweest bij de klimaatadaptatieprogramma’s van de overheid. De laatste twee jaar krijgen GGD’en, woningcorporaties, gemeenten en provincies hier echter steeds meer aandacht voor. Dat is belangrijk, want hitte is een van de gevaarlijkste klimaatrisico’s in ons land. Bij vrijwel elke hittegolf sterven honderden mensen meer dan normaal en neemt de druk op de Spoedeisende Hulp (SEH) flink toe.

Simpele maatregel

Madeleen Helmer: “Hitte is geen lokaal maar een grootschalig klimaatprobleem, waar honderdduizenden mensen ernstig last van hebben. Op geen enkele manier kunnen zorgprofessionals dit alleen opvangen. Daarom roepen we iedereen op om extra op ouderen en andere voor hitte kwetsbare mensen te letten, zoals zeer jonge kinderen of mensen met onderliggende somatische en psychische beperkingen. Dit is een simpele maatregel, kost vrijwel niets, het is goed tegen de eenzaamheid en je voorkomt misschien wel opnames in het ziekenhuis – of erger. Hoe mooi is dat?!”

Voor meer informatie over het Hitteadaptatie-werk van Klimaatverbond Nederland, klik hier.