CBL en FNV zijn onderzoek naar de tomatenketen gestart

Gepubliceerd op 17 mei 2021 om 15:19

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de FNV gaan onderzoek doen in de productieketen van de ingeblikte tomatenhandel. Het onderzoek richt zich op Italië, een belangrijke leverancier van tomaten. Doel is om eind juli in kaart te hebben welke specifieke risico’s op schendingen van mensenrechten zich in de tomatenketen voordoen en welke verbeteringen nodig zijn. Daarbij worden aanbevelingen opgesteld hoe de Nederlandse deelnemers in de keten een positieve verandering in gang kunnen zetten.

Uit verschillende onderzoeken* en risicoanalyses komt naar voren dat de tomatenketen een zogeheten hoog-risicoketen is. Jos Hendriks, bestuurder FNV Voedingsindustrie: “We laten de aanvoerketen van ingeblikte tomaten onderzoeken, om vast te stellen met welke risico’s we te maken hebben als het gaat om schendingen van mensenrechten, vakbondsrechten en milieu en wie daarbij betrokken zijn. Maar het belangrijkste komt natuurlijk ná het onderzoek: hoe zorgen we dat de richtlijnen van OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en Verenigde Naties ten aanzien van mens en milieu worden toegepast bij de teelt, de oogst, het transport en de verwerking van de tomaten?”

Onderzoek naar aandeel Nederlandse producenten en afnemers

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het in kaart brengen van het aandeel van de Nederlandse producenten en afnemers in de Italiaanse tomatenketen. Op deze manier kan per onderdeel beter gekeken worden welke stappen kunnen worden gezet om de positie van werknemers te verbeteren. Het gaat onder andere om het onderzoeken van de rol die supermarkten, fabrikanten en organisaties die kwaliteitscertificaten uitreiken, hierin spelen.

* Onder meer: Oxfam International (2019) The People Behind the Prices: A Focused Human Rights Impact Assessment of SOK Corporation’s Italian Processed Tomato Supply Chains.