Groei areaal biodynamische landbouw zet door

Gepubliceerd op 24 september 2021 om 10:13

Het areaal biodynamische landbouw is het afgelopen jaar met 11% gestegen tot 8730 hectare. Dat is 11% van het totale biologisch areaal in Nederland.

Het aantal biodynamische bedrijven in Nederland (inclusief omschakelende bedrijven) nam toe van 143 naar 152. Ook het aantal handelsbedrijven met een Demeter licentie is flink toegenomen van 87 naar 97. Dit blijkt uit de nieuwe Demeter Monitor 2020/2021.

Biodynamische boeren en tuinders voldoen aan strengere voorwaarden dan de biologische. Zo is minimaal 10% van het areaal ingericht om biodiversiteit te ondersteunen en mag er veel minder stikstof worden bemest (slechts 112 kilo stikstof per hectare). Een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen biologisch en biodynamisch is via deze link te lezen. Biodynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeter keurmerk.

Stichting Demeter heeft vorig jaar ‘Distributievoorwaarden’ geïntroduceerd voor handelsbedrijven die Demeter producten verkopen. Zij dienen zich actief met de uitgangspunten en de ontwikkeling van Demeter te verbinden en zich in te zetten voor onder andere eerlijke sociaaleconomische verhoudingen en duurzame ontwikkeling, onder meer door ‘ontwikkelgesprekken’ te organiseren. Dit is in navolging van de Collegiale Toetsings gesprekken die boeren al vele jaren in groepen voeren over hun ontwikkelingsdoelen en hun verbinding met de uitgangspunten van de biodynamische landbouw.

De Demeter Monitor komt jaarlijks tot stand in samenwerking met de BD-Vereniging, Stichting BD Grondbeheer, Stichting Kraaybeekerhof en Aeres Warmonderhof. Als biodynamische beweging werken zij intensief samen op het gebied van  opleiding, training en ontwikkeling intensief. BD Grondbeheer zet zich in voor het veilig stellen van gronden voor biodynamische landbouw en hulp bij bedrijfsopvolging. Inmiddels pachten 20 BD bedrijven hun grond via Stichting BD Grondbeheer, in totaal 543 hectare, gefinancierd via schenkingen en de uitgifte van obligaties.

De volledige Demeter monitor 2020/2021 voor trends en ontwikkelingen in de biodynamische landbouw en handel met Demeter keurmerk staat online op www.stichtingdemeter.nl.