Onkruid Magazine - Lekker tegendraads leven!

Koplopers in Kringlooplandbouw

Gepubliceerd op 5 januari 2021 om 13:31

Het project Koplopers in Kringlooplandbouw (KiK) is opgezet door Bionext in samenwerking met Biohuis en ondersteunt de ambitie van de biologische sector om de kringloop van nutriënten zo snel en zo veel mogelijk te sluiten.

De afgelopen jaren heeft deze ambitie meer urgentie gekregen door onderzoeksresultaten waarin blijkt dat residu van gewasbeschermingsmiddelen onder andere via gangbaar geteeld stro in biologische mest terecht komt.

In het KiK project onderzoekt de sector welke mogelijkheden er zijn om de biologische veehouderij van regionaal geteeld veevoer en residuvrij strooisel te voorzien en de biologische plantaardige sector van 100% biologische mest. Om dit te bereiken zullen er verschillende pilots uitgevoerd worden op bedrijven waarbij er bijvoorbeeld geëxperimenteerd wordt met alternatieve strooiselmaterialen en eiwitbronnen. Verder gaan ze kijken hoe mest voor veevoer en/of strooisel het beste kan worden uitgewisseld.

Meer informatie hierover is te vinden op www.bionext.nl.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.