Onkruid Magazine - Lekker tegendraads leven!

Boeren stimuleren om over te stappen naar natuurinclusieve landbouw

Gepubliceerd op 27 januari 2020 om 11:35

Living Lab Fryslân voert van februari – augustus 2020 een pilotproject uit om met het aanstellen van een consulent om (groepen) boeren actief te stimuleren om een transitie naar natuurinclusieve landbouw praktisch handen en voeten te geven.

In Friesland is in de landbouw, maar ook bijvoorbeeld in de Veenweide aanpak, veel aandacht voor de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Er is veel kennis hierover, maar de concrete vertaalslag naar het boerenerf blijft vaak achterwege. Ieder gebied en ieder boerenbedrijf is immers weer anders, daarom is advies op maat noodzakelijk.

Op basis van vragen van boeren naar de toepassing op het bedrijf, start Living Lab Fryslân een pilot met de inzet van consulenten. Hij/zij adviseert over hoe concrete maatregelen op het gebied van natuurinclusieve en kringlooplandbouw op het boerenerf toegepast kunnen worden. De consulent werkt op gebiedsniveau, en gaat in groepsverband, met groepen boeren met een vergelijkbare vraag, aan de slag. In verdiepingstrajecten kan de vraag en de toepassing op het erf nog specifieker behandeld worden, mede door het gericht inzetten van specialisten.


«   »