Rebels Without Borders is nog niet voorbij

Gepubliceerd op 10 oktober 2019 om 21:11

Extinction Rebellion bereidt nieuwe acties voor in Amsterdam. Neem vrijdag wat meer tijd voor je reis, je kan een blokkade tegenkomen.

Fotograaf: Catharina Gerritsen

De politiek houdt zich stil, Vattenfall greenwasht zich er als notoire vervuiler die mooi kan praten uit, ABN-AMRO reageerde niet eens. Maar Extinction Rebellion (XR) is van de lange adem. XR stopt pas als de overheid de ernst van klimaatcrisis erkent en daar vervolgens naar handelt. Vrijdag staan er bij Extinction Rebellion ‘swarming’-acties op de agenda: in kleine groepen zullen er kleine, korte blokkades opgeworpen worden op allerlei plekken in Amsterdam. Daarmee blijft XR vragen om aandacht voor de klimaatcrisis en zet haar drie eisen richting overheid kracht bij: 1. Overheid, wees eerlijk over de gevolgen van de klimaatcrisis en maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering; 2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto 0 in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier; 3. Laat burgers meebeslissen over een rechtvaardige transitie.

Swarming, wat is dat!?

Met swarming, of ‘zwermen’ in het Nederlands, worden gedurende korte tijd, zo’n 7 minuten, kruisingen geblokkeerd. Met borden wordt aan de wachtenden getoond hoe lang de blokkade nog gaat duren. Tegelijkertijd worden zoveel mogelijk verkeersdeelnemers geïnformeerd over de ernst van de klimaatcrisis. Als de overheid het niet doet, dan doet XR het zelf. De overheid zou XR dankbaar moeten zijn, in plaats van te proberen de klimaatorganisatie met overdreven machtsvertoon de mond te snoeren.

Swarmings zullen vrijdag plaatsvinden in Amsterdam. Waar, dat weet nog niemand. De plekken worden gekozen door de ‘Affiniteits Groepen’, losse groepjes binnen XR die autonoom kunnen opereren.

Rebels Without Borders

De acties maken deel uit van Rebels Without Borders, de wereldwijde actie om aandacht te eisen voor de ernst van de klimaatcrisis. Van Mumbai tot New York, Sri Lanka tot Gambia, zijn acties van burgerlijke ongehoorzaamheid ingezet om de overheid aan te zetten tot adequaat handelen.


«   »