(H)erken jij dementie?

Gepubliceerd op 20 september 2019 om 14:04

Dementie komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Daar komt bij dat dementie bij hen moeilijker is om te herkennen. Daarom gaat op Wereld Alzheimer Dag, 21 september 2019, de campagne van (H)erken jij dementie? van start. Om aandacht te vragen voor een groep die onbedoeld nog te vaak over het hoofd wordt gezien.

Bepaalde veranderingen in het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking kunnen worden veroorzaakt door dementie. Denk hierbij aan ‘passiever worden’ en ‘sneller geïrriteerd zijn’. Alleen wordt daar te vaak nog onvoldoende rekening mee gehouden in de praktijk. De campagne draagt daarom bij aan meer bewustwording en nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan. Het samenwerkingsverband (H)erken jij dementie? (www.kpgs.nl/herkenjijdementie) start de campagne voor begeleiders, gedragsdeskundigen, verwijzers, vrijwilligers, naasten en mensen met een beperking zelf.

Hoe vaak komt dementie voor?

Hoe vaak dementie bij mensen met een verstandelijke beperking precies voorkomt, is tot nu toe lastig aan te geven. Wel is het bekend dat ze vaker op jongere leeftijd al in aanraking komen met dementie. Van de 50-plussers met een verstandelijke beperking zal ongeveer 6 tot 13 % dementie ontwikkelen. Bij 60-plussers zonder een verstandelijke beperking is dat 6 %. Van de groep mensen met het Down Syndroom die ouder is dan 40, ontwikkelt 30 tot 40 % dementie. Naarmate zij ouder worden stijgt dit percentage aanzienlijk. (bron: VGN, 2015).

Aanvullend onderzoek

De noodzaak voor meer bewustwording is groter dan ooit. Zeker ook omdat mensen met een beperking steeds ouder worden en het aantal ouderen met een beperking toeneemt. Het programma (H)erken jij dementie?’ draagt bij aan de best mogelijke ondersteuning voor deze groep. Door betere samenwerking, het ontwikkelen van tools en kennisuitwisseling. (H)erken jij dementie? maakt daarbij gebruik van bestaand onderzoek en doet aanvullend onderzoek waar dat nodig blijkt.

Meer informatie vind je op herkenjijdementie.nl/


«   »