Normen luchtkwaliteit: veel landen in Europa voldoen er niet aan

Gepubliceerd op 30 januari 2019 om 13:17

De internationale en Europese normen voor luchtkwaliteit blijken door veel landen in Europa niet te worden gehaald. Ook doen regeringen vaak te weinig om de lucht schoner te krijgen en zo de gezondheid van hun inwoners te bevorderen.

Dat leert gezamenlijk onderzoek van 14 Europese rekenkamers, waaronder die van Nederland. Alleen Estland voldeed aan alle EU-normen. Naast de nationale rekenkamers uit 14 Europese landen deden ook Israël en de Europese rekenkamer mee aan het onderzoek naar luchtkwaliteit. De rekenkamers sloegen de handen ineen om na te gaan in hoeverre de landen beleid voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Grote verschillen tussen landen

Uit het gezamenlijke onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de vijftien landen waarvan de rekenkamers meededen. De uitersten zijn Estland, dat aan alle normen voldoet, en Polen en Bulgarije, die nu door de Europese Commissie gedaagd zijn voor het Europese Hof van Justitie, omdat deze EU-lidstaten al langere tijd niet aan de normen voldoen.

Het internationale rapport van de deelnemende rekenkamers is gebaseerd op nationale onderzoeken in alle deelnemende landen en in de EU als geheel. Voor Nederland was dat het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de resultaten van maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Daaruit bleek dat de luchtkwaliteit licht was verbeterd, maar dat de minister waarschijnlijk meer had kunnen bereiken.


«   »