Vrije-uitloopkip onschuldig aan groei fijnstof in de landbouw

Gepubliceerd op 16 mei 2018 om 15:55

Trouw geeft in haar artikel Wroetende vrije-uitloopkippen blijken grootste bron van fijnstof in de landbouw de vrije-uitloopkippen de schuld van de toename van fijnstof uit de landbouw.

Toch kun je als consument nog steeds rustig een biologisch of vrije-uitloopei kiezen. De groei van het fijnstof komt namelijk door de verschuiving van de legbatterij- of kooikip naar de scharrelkip, zoals in het CBS-onderzoek te lezen is.

Het persbericht van het CBS zelf en het artikel dat Trouw daarop baseerde, maakte ten onrechte van de scharrelkip een vrije-uitloopkip. Scharrelkippen zijn kippen die zich vrij kunnen bewegen in de stal en daar kunnen rondscharrelen. Ze hebben niet standaard buitenruimte, wat vrije-uitloopkippen wel hebben. Het CBS heeft inmiddels haar persbericht gerectificeerd.

In Nederland lopen (gelukkig) steeds meer kippen buiten: de vrije-uitloopkippen en biologische kippen. Hun eitjes zijn te herkennen aan code 1 (vrije uitloop) en code 0 (biologisch). Buiten lopen is belangrijk voor het welzijn van de kip: ze scharrelt er rond, neemt een zandbad en pikt her en der een grasspriet of een graantje mee. De biologische pluimveehouder zorgt voor een mooie uitloop, begroeid met gras en beplant met bomen en struiken waar de kip kan scharrelen en zich kan verschuilen. Scharrelen in het gras geeft weinig stof.  Verder zijn onderzoeken bekend dat bomen en struiken juist fijnstof afvangen. Dit is echter nog nooit officieel onderzocht in de uitloop van de kippen zelf. De biologische sector is altijd op zoek naar nieuwe informatie en daarop gebaseerde verbetermogelijkheden. Bionext heeft daarom vorig jaar samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Wageningen Universiteit gevraagd  onderzoek te doen naar de uitstoot van fijnstof bij biologische pluimveebedrijven. Dit onderzoek loopt momenteel nog. Op basis van de resultaten gaan we kijken waar verbeteringen mogelijk zijn die het welzijn van de kip én het welzijn van de mens verder vergroten.

Hans Fuchs en Miriam van Bree, Bionext

Bionext is de organisatie voor biologische landbouw en voeding

 


«   »